Skip to content

Uncategorized

Извештај од мапирањето и идентификација на улогите и одговорностите на засегнатите страни во процесот на следење и евалуација на целите за одржлив развој

Македонската мрежа на евалуатори (МЕН) направи мапирање и идентификација на улогите и одговорностите на засегнатите страни во процесот на следење и евалуација на целите за одржлив развој, како дел од Проектот „Подобрување на евалуацијата на целите за одржлив развој “ поддржан од ЕvalPartners. Заклучоците од… Read More »Извештај од мапирањето и идентификација на улогите и одговорностите на засегнатите страни во процесот на следење и евалуација на целите за одржлив развој